Yoga och meditation är uråldriga tekniker för att uppnå välmående, såväl fysiskt och psykiskt som på ett andligt plan. Vi ökar vår förmåga att vara närvarande i nuet, i kontakt med oss själva och vår omvärld, det som kallas för mindfulness.

Enneagrammet är en modell för självkännedom och personlig utveckling. Inom Enneagrammet beskrivs nio olika grundstrategier för hur vi kan hantera livet. Modellen visar på olika utvecklingsvägar för var och en av oss.

The Diamond Approach är en psykologisk-spirituell väg för att nå ett tillstånd av sanning, eller äkthet. Målet är att närma sig ett själsligt förverkligande genom att frigöra oss från begränsande mentala konstruktioner om oss själva. 

Ordet essens avser det som är väsentligt, själva kärnan. Essensen av något är det som är betydelsefullt, ja, kanske till och med livsnödvändigt. Vad är viktigt i ditt liv? 

Du är viktig. Kanske viktigare än du tror? Om du tar hand om dig själv mår du bra. Om människor mår bra så gör de gott. Och goda handlingar sprider sig som ringar på vattnet. Vill du bidra till en bättre värld? Ta hand om dig!

s-sense är Sara Wickenberg, en 45-årig utbildningsdesigner, entreprenör och mamma som tror att det är möjligt att förändra världen. Jag bor i Göteborg och driver bland annat företaget Mindful Yoga i Majorna, Göteborg, där jag håller kurser i yoga och meditation. 

Vill du kontakta mig? Maila sara@s-sense.se.