Prana och Chitta

Inom den yogiska filosofin menar man att det finns två samverkande krafter: prana och chitta, livsenergi och medvetande. Båda dessa är beroende av varandra. Där prana flödar existerar medvetandet och där medvetandet finns, finns också prana. Dessa måste samarbeta. Utan prana kan manas inte skapa. De har ett ömsesidigt beroendeförhållande och kan ses som två sidor av ett mynt. Ibland smälter de samman (man ser bara myntet, som en enhet), ibland separeras de ifrån varann (ena sidan upp, andra sidan ner). Ur ett högre perspektiv är dessa båda ett.

Om vi vill förstå vår existens och dess natur menar man inom den yogiska filosofin att det finns två vägar att gå: antingen studerar vi alla dimensioner av vårt medvetande, för att på så sätt förstå prana. Eller så studerar vi de olika aspekterna av prana i vår kropp. Eftersom prana, livsenergin, är knuten till vår andning har det visat sig lättare att studera vår andning och energins rörelser i kroppen med hjälp av de yogiska tekniker som kallas för pranayama.