Swara yoga

Vi andas mer genom den ena näsborren än den andra. Efter cirka en timme och tjugo minuter växlar vi näsborre. Vilken näsborre vi andas genom påverkar vår hjärna, våra energicenter och vårt nervsystem. Den vänstra näsborren styr vår mentala aktivitet och är kopplad till höger hjärnhalva. Den anses ha ett kylande, lugnande andetag. Den högra näsborren associeras med vår livsenergi, fysisk aktivitet och vänster hjärnhalva. Andetaget är värmande och aktiverande.

Swara yoga är de tekniker där vi tränar upp vår förmåga att samarbeta med vårt växlande andetag. Man menar att en sorts swara flyter genom vänster näsborre, en genom höger och en tredje genom båda näsborrarna. När kroppen ställer om från den ena till den andra näsborren andas vi en kort stund lika mycket genom båda näsborrarna. Då väcks den spirituella sidan inom oss och vi kommer i kontakt med vår själ. Detta är den bästa swaran för meditation och den kallas för shoonya swara. Det sägs att den väcker Sushumna till liv, vilket – kortfattat – är vad yoga går ut på.

 

Om vi andas mest genom höger näsborre under meditationen finns det risk att kroppen blir rastlös eller gör sig påmind på andra sätt. När vänster är mest öppen är det sannolikt att tankarna försöker dra iväg med dig. Andas vi lika mycket genom båda är tankarna stilla och sinnet lugnt. Målet med swara yoga är att minska den alternerande andningens aktivitet för att utveckla shoonya swara.

Övning
Börja med att känna efter vilken av näsborrarna du andas mest igenom nu. Om du inte kan avgöra det genom att uppmärksamma luftens rörelse genom näsborrarna kan du hålla en hand under näsan och se vilken sida som har kraftigast utandning. När du noterat vilken näsborre som är aktiv, sitt en stund och uppmärksamma luftens rörelse in och ut genom den näsborren. Om du känner att du behöver spänna dig i näsan eller någon annan del av ansiktet för att förstärka upplevelsen av att till fullo andas enbart genom den ena näsborren, gör det. Gradvis tränar du upp din förmåga att andas med ena näsborren utan att hålla för den andra med handen.

Låt andetaget vara långt, djupt och långsamt. Full uppmärksamhet på luftens rörelse genom näsborren, ner i magen och ut igen genom samma näsborre. Efter en stund kan du pröva att växla näsborre. Det brukar vara ganska svårt, men pröva först utan att använda handen. Tillåt dig att spänna eller spärra upp näsborren du vill växla till. Strunta i om du kanske ser fånig ut.

Har du tänkt på att människan, till skillnad från de flesta djur, har väldigt passiva näsborrar. Nästa gång du träffar ett djur med nos, observera hur aktivt näsborrarna rör sig!

När du försökt en stund kan du hålla för med handen, om du tycker det är svårt utan. Andas samma sorts långa, djupa andetag genom den andra näsborren några minuter. Därefter tar du bort handen och ser om du kan fortsätta utan att hålla för. Fortsätt andas en liten stund till genom den nya näsborren.

Gå därefter över till att andas lika mycket genom båda. Oroa dig inte över om du gör rätt eller inte. Fokusera på att hålla båda näsborrarna lika öppna och försök att styra din andning så jämnt mellan dem som du kan. Fortsätt några andetag på detta sätt innan du avslutar övningen och övergår till naturlig andning, där du inte påverkar ditt andetag.

 

Lägg gärna in en liten stunds uppmärksamhet på andningen genom näsborrarna på det här sättet i din yogapraktik, oavsett om du tränar hemma eller går på kurs.

Vänj dig vid att uppmärksamma vilken näsborre som är aktiv och träna upp din förmåga att byta, med eller utan hjälp av handen.

Till vardags är det sällan shoonya swara som är den mest lämpade för det vi ska göra. Där behöver vi vår växelverkan mellan vänster och höger, det mentala och det fysiska. Så syftet med att träna upp din medvetenhet om andningen genom näsborrarna är inte bara att öka din förmåga till meditation, utan även att samarbeta med din andning i de uppgifter du har i vardagen.

Innan du ska utföra en fysiskt krävande uppgift kan du se till att aktivera andningen i din högra näsborre. Och på samma sätt kan du, inför en situation där du behöver tänka klart, öppna upp den vänstra näsborren. Om du har möjlighet kan du givetvis gå din kropp till mötes i ännu högre grad genom att först känna in vilken näsborre som är aktiv och välja arbetsuppgift utifrån det.

Tycker du att det här låter spännande? Avsätt en dag där du låter näsborrarna avgöra när på dagen du utför dina olika sysslor. Observera hur det känns. Lägg till andningsövningen ovan, eller någon liknande, i din yogapraktik – gärna under en 40-dagarsperiod.

Försök påminna dig med jämna mellanrum under de här dagarna att uppmärksamma vilken näsborre som är aktiv. Anpassa antingen din andning eller din arbetsuppgift så att du samarbetar med din swara. Lägg märke till vad som händer!