Yoga och meditation

Inom yogan finns en uppsjö av tekniker och övningar som gör oss starka, friska och flexibla i såväl kropp som sinne.

För att våga ta våra drömmar på allvar behöver vi tro att de är möjliga att uppnå. För att kunna förverkliga dem behöver vi stärka vår tro på vår egen förmåga att fullfölja det vi föresatt oss. Dessutom behöver vi regelbundet möta oss själva för att veta vad det är vi verkligen vill.

Genom att ge oss själva en daglig rutin av yoga och meditation uppnår vi allt detta. Vi renar och stärker vår kropp och vårt sinne och vi möter oss själva i tystnad och stillhet. Intrycken från omgivningen sorteras och vi får ett vidare perspektiv. Den regelbundna rutinen visar oss att vi har förmåga att fatta ett beslut och fullfölja det.

Yoga

Yoga betyder förening. Förening mellan kropp och själ. Mellan jaget och alltet. Mellan det manliga och det kvinnliga inom oss. Motpolerna möts, och istället för två sidor av ett mynt ser vi nu bara helheten.

Det som skiljer yoga från gymnastik eller andra träningsformer är hur vi förhåller oss  till vår kropp, våra tankar och vår andning under själva övningen. Det handlar alltså inte i första hand om att placera kroppen i en viss position eller rörelse, utan om att vara ett med kroppen, andningen och rörelsen medan vi utför den.

Kroppsställningarna hjälper oss att bli närvarande i nuet, att förbereda oss för meditation.

These are the two processes which take place in yoga and tantra, side by side. First, there is union between ida and pingala, between mediator and the object of meditation, prana and mind. The moment it takes place, matter and energy are separated.

That is the purpose of yoga, the separation of energy from matter. Union is not the purpose of yoga, it is the means. This separation of energy from matter is awakening of kundalini.

Swami Muktibodhananda

ur boken, Swara Yoga

Asana & Kriya

De flesta associerar ordet yoga med de fysiska övningarna – de olika kroppsställningarna. Dessa kallas för asanas.

När flera asanas sätts ihop i ett program – en viss ordning i syfte att ge en specifik effekt – kallas det för en kriya.

Kroppsövningarna i yogan är utformade för att rena och stärka våra nadis och chakran i den praniska kroppen, samt för att reglera pranas rörelse i vår kropp i syfte att uppnå olika tillstånd.

En kriya som ger en tydlig effekt på energikroppen:
Kriya för lungorna, magnetfältet och djup meditation

Meditation

Meditation är ett tillstånd av aktiv koncentration. Meditation är inte detsamma som vila och det handlar inte heller, som många felaktigt tror, om att försöka stänga av eller tränga bort sina tankar.

Vi tillåter våra tankar att komma och gå, utan att vare sig förtränga dem eller identifiera oss så starkt med dem. Genom att låta dem röra sig fritt kan de ”passera systemet”. På så sätt renar vi vårt sinne.

Stärk ditt nervsystem

Tiodelad andning (Breath of Ten)

När du inte vet vad du ska göra