The Diamond Approach

Har du ett uppriktigt intresse för din personliga, psykologiska och andliga utveckling och vill ta ytterligare ett steg på din resa?

The Diamond Approach är en noga strukturerad process som kombinerar västerländsk psykologi med andlig visdom från buddismen, sufismen och andra traditioner. Målet är att komma i kontakt med sanningen inom oss, i syfte att närma oss ett själsligt förverkligande.

Snarare än att utplåna vår unika personlighet lär The Diamond Approach oss att komma i kontakt med och förfina vår personliga essens, som inom metoden kallas för The Pearl (eller The Personal Essence). Vi frigör oss ifrån begränsande egostrukturer, men inte genom att avidentifiera oss med våra känslor, utan genom att stanna kvar och uppleva dem i tillit och närvaro.

AH Almaas, grundare till metoden, studerade för Claudio Naranjo, en av de viktigaste förgrundsfigurerna till Enneagrammet.

Upplev Diamond Approach på Ängsbacka i maj 2015

För dig som längtar efter att möta dig själv på ett personligt och andligt plan samt att fördjupa relationen till andra människor, öppnar sig nu en unik möjlighet att delta i Nordens för närvarande enda Diamond Approach-grupp. Gruppen har deltagare från framför allt Sverige och Norge, men även Danmark, Holland och Irland. Undervisningen sker på engelska, men vi hjälps alltid åt med förstå när svåra ord eller uttryck dyker upp.

Den 22-31 maj träffas gruppen på Ängsbacka kursgård i Molkom, strax norr om Karlstad. Gruppen bjuder för sista gången in nya deltagare att prova på The Diamond Approach, därefter kommer den att fortsätta träffas två gånger om året i sluten form. Du förbinder dig inte att fortsätta resan tillsammans med gruppen, men du är välkommen om du vill.

För frågor om retreaten och undervisningens upplägg, kontakta en av gruppens huvudlärare, Susannah Grover: dharmakayak@gmail.com.

Metoden bygger på sessioner i olika stora grupper och individuellt. Till det kommer meditation och utforskande genom öppna frågor (så kallad inquiry) samt kroppsövningar i form av andning och rörelse för att lösa upp spänningar och blockeringar i kroppen. Mycket fokus läggs på närvaro och acceptans. 

Med hjälp av dessa olika verktyg upptäcker vi de hinder som står i vägen för vår essentiella sanning. När vi kärleksfullt accepterar dessa hinder, kan de transformeras. Avslappning, närvaro och sant varande blir följden.

I myself can recommend the Diamond Approach as probably the most balanced of the widely available spiritual psychologies/therapies.

Ken Wilber

författare till bland annat, A Theory of Everything

Intervju med AH Almaas

Iain McNay på Conscious TV intervjuar Almaas, som beskriver sin bakgrund som forskare i fysik, sina Enneagramstudier för Claudio Naranjo i början av 70-talet och hur metoden The Diamond Approach gradvis uppenbarat sig för honom.

Vill du läsa mer om The Diamond Approach?
På AH Almaas’ egen hemsida finns länkar till artiklar om metoden. Här är ett urval:

AH Almaas

Essence is the real person, the real and true self. The personality is called false because it is attempting to take the place of the essence. Ego identity develop to fill the void resulting from the loss of essence in childhood.

The capacity to sense oneself must become so refined that the individual can discriminate between physical sensation and the sensation of essential substance. It is not enough that the mind be quiet. It is also necessary for the body to be sensitive.

The pearl beyond price, the personal aspect of essence is central for many important reasons. It is actually the true essential personality. It is the person. It is experienced as oneself. When the individual finally perceives it, the contented expression often is ”But this is me!” The sense of oneself as a precious being.

AH Almaas

citat ur boken, Essence: The Diamond Approach to Inner Realization

Love of Truth May be Hidden Behind Veils of Emotion, Instinct and Identification

One particular identification is especially challenged by the love of the truth: our identification with being small, deficient, inadequate, incapable, and not up to the task. This belief in our deficiency can prevent us from opening to the love of truth because this love will expand us in a way that we are afraid we won’t know how to handle.

It seems much easier to stay with the status quo and its cozy familiarity. If we allow the love of truth to become powerful, we will be confronted with this identification with inadequacy.

The love of truth is a subtle and refined quality in our consciousness. It tends to be hidden behind many veils of emotion, instinct and identification. It may not be easy for you to contact this deep movement of the heart. Yet without the experience of loving truth for its own sake, regardless of the consequences – without the willingness to completely open your heart to the fullness of your own truth – you will not have the energy or the motivation to go beyond your familiar reality.

AH Almaas

Spaceqruiser Inquiry

The work of A.H. Almaas places him among the greatest psychologists alive today. His brilliant vision of the human psyche embraces our Being from early development to the highest realms of spirit. From this he then offers a new language and direct approach for avakening to this manifold nature.

Jack Kornfield

författare till, A Path with Heart