De 9 enneagramtyperna

Vissa vet nästan omedelbart vilken typ de är, för andra är det inte lika uppenbart. Ge dig själv den tid du behöver för att utforska modellen och komma fram till din typ! Det är en intressant resa där du får en ökad förståelse för både dig själv och andra.

Ha så roligt i ditt utforskande av dig själv och din omgivning! Och kom ihåg – det är bara du själv som kan besvara frågan om vilken som är din enneagramtyp. Fall inte i fällan att definiera någon annans typ!

Ettan: Perfektionisten

Ettor fokuserar på att göra det som är rätt och riktigt, att vara ordentliga människor som andra kan lita på. De ställer väldigt höga krav på sig själva och sin omgivning och kan uppfattas som krävande. Den inre kritiker, som vi alla har, är väldigt tydligt uttalad hos ettor.

Ettan drivs av en vilja att förbättra. De har både förmågan att se vad som behöver göras och drivkraften att få det gjort.

Den utvecklingsväg som Enneagrammet visar för ettan handlar om att finna sinnesro genom att se det perfekta i det ofullkomliga.

Tvåan: Hjälparen

Tvåor lägger en stor del av sin energi på att uppmärksamma och försöka tillgodose andras behov. De är empatiska och bra på att lyssna. Tvåor tenderar att vara självuppoffrande och även om de inte gärna erkänner det förväntar det sig någon form av lojalitet i utbyte mot sitt engagemang. Det är detta som menas med deras stolthet, eller högmod.

De kan ha svårt att veta vad de själva vill, så de behöver träna upp sin förmåga att lyssna inåt och att ta ansvar för sina egna behov.

Trean: Presteraren

Treor är resultatinriktade och energiska, de drivs av att få uppmärksamhet för det de presterar. De ger ett självsäkert intryck, är ofta tävlingsinriktade men befinner sig i riskzonen för utbrändhet på grund av sin överdrivna effektivitet.

Socialt är trean som en kameleont som anpassar sitt beteende för att få den uppmärksamhet som de söker. Eftersom deras innersta längtan är att bli älskade för den de är behöver de våga ta av masken och visa sitt rätta jag.

Fyran: Romantikern

Fyrorna har nära kontakt med sina känslor och är inte rädda för intensiva upplevelser, både smärtsamma och njutningsfulla. De tenderar att fantisera sig bort, genom att idealisera det förgångna, göra planer för framtiden eller helt enkelt bara befinna sig i sin fantasi.

Ibland kallas fyran för outsidern, för att de fokuserar på det som skiljer dem ifrån andra, snarare än det som är gemensamt. Att vara unik, äkta och sann mot sig själv är oerhört viktigt för fyran.

 

Femman: Observatören

Femmor motiveras av att förstå och antar därför ofta en observerande, utforskande attityd. Det kan göra att de upplevs som lite frånvarande i sociala sammanhang. Femmor är måna om att hushålla med sin energi och uppskattar tid i ensamhet. Ett drag av asketism är vanligt hos femman.

De diskuterar hellre abstrakta teorier eller intellektuella frågeställningar än känslomässiga frågor. Ofta är de lite nördiga på så sätt att de har specialintressen som de kan väldigt mycket om.

Sexan: Skeptikern

Sexan skulle nog snarare kalla sig själv för realist än skeptiker. De anser att det finns oändligt många nyanser av grått, till skillnad från ettan (eller åttan), som ser världen som svart eller vit.

Sexan drivs av rädsla och kan lägga mycket energi på att grubbla eller oroa sig, mest inför framtiden som betraktas som osäker och riskabel. Vissa sexor förhåller sig kontra-fobiskt till sin rädsla, dvs de utsätter sig medvetet för faror, som ett sätt att uppnå en känsla av kontroll.

Sjuan: Äventyraren

Sjuor är entusiastiska och nyfikna, ständigt öppna för att hitta på något kul. De är inspirerande och bra på att engagera en grupp att påbörja ett nytt projekt. Men då de hela tiden lockas av nya spännande saker kan de ha svårt att fullfölja det de påbörjat.

Även om de inte alltid är medvetna om det har de en tomhetskänsla inom sig som de försöker fylla med ständigt nya aktiviteter. I längden kan det bli utmattande, eftersom deras verkliga längtan inte blir tillgodosedd.

Åttan: Utmanaren

Åttor utstrålar självsäkerhet och är inte rädda för att ge uttryck för sina åsikter. De kan av vissa andra typer uppfattas som burdusa, medan de själva kan ha svårt för personer som inte tar ställning eller som uttrycker sig vagt. Ärlighet är viktigt.

Precis som för de andra typerna är deras styrka också deras svaghet och de kan ha svårt att komma i kontakt med sin sårbarhet.

Åttor bryr sig inte så mycket om sociala regler, men de ogillar orättvisor och använder ofta sin makt till att hjälpa de svaga.

Nian: Medlaren

Nior är bra på att lyssna och ta in andras perspektiv, men ger inte lika ofta uttryck för var de själva står. Nior tycker inte om konflikt, så för dem är det  viktigare att komma överens än att de får det som de vill, vilket gör dem till bra medlare eller ledare. Samtidigt har de ett envist drag som de inte alltid visar.

Nior drivs av en slöhet som inte nödvändigtvis yttrar sig genom passivitet, utan snarare på så sätt att de ofta väljer minsta motståndets lag. De behöver träna sig på att ge uttryck för sina önskningar och att arbeta för att få det som de innerst inne vill ha.