Boktips

Det finns så mycket bra böcker att tiden inte räcker till att läsa dem alla. Då kan det vara bra att få tips, så man vet vilka av böckerna som är värda att lägga tid och pengar på.

I skrivande stund är det bara böcker om Enneagrammet som rekommenderas här, men det kommer att dyka upp fler boktips snart, mycket om yoga och meditation, lite om The Diamond Approach och andra spännande angränsande ämnen.

Böckerna i den övre raden är bra grundböcker, som en introduktion till modellen. De som presenteras nedan kan vara lite svårtillgängligare och fokuserar på ett andligt eller psykologiskt perspektiv. Du får antagligen ut mer av dem ifall du läst någon av de andra först.

The Wisdom of the Enneagram
av Don Riso och Russ Hudson

En gedigen och bra grundbok som det ofta refereras till. Riso och Hudson är omtalade bland annat för att ha utvecklat perspektivet med de olika nivåerna hos enneagramtyperna. I boken beskrivs dessutom de olika triaderna väldigt ingående: de harmoniska triaderna, de hornevianska triaderna och de tre olika centren (huvud, hjärta, mage).

The Complete Enneagram
av Beatriche Chestnut

En bra grundbok med utförliga beskrivningar av varje typ. Det som gör denna boken unik är ett större fokus på subtyperna än vad de flesta enneagramböcker går in på. På så sätt ökar boken nyansen av modellen till att omfatta 27 typer istället för, som oftast, 9. I slutet av boken finns en utförlig jämförelse av alla typer för att tydliggöra skillnader mellan de typer som annars lätt kan förväxlas. Bra för den som har svårt att landa i en typ.

Enneagrammet
av Claus Roager Olsen och Susanne Povelsen

En lättillgänglig, men ändå gedigen grundbok på svenska med utförliga beskrivningar av varje typ, instinkter och subtyper, vingar och ben, triader och nivåer. Boken kommer att finnas till försäljning på mina enneagramkurser, men går även att beställa här.

Enneagrammet – Din personlige udviklingsvej
av Helene Kongsbach Makani

Utmana dig själv och prova att läsa en bok på ett annat nordiskt språk! Det här är en överskådlig och br Enneagrambok för nybörjaren. Boken finns tyvärr bara på danska, men den är relativt kortfattad (jämfört med Riso-Hudsons och Chestnuts tegelstenar) och har ett bra upplägg med fokus på utvecklingsvägen för varje typ.

Enneagrammet möter The Diamond Approach

The Facets of Unity
av AH Almaas

Almaas beskriver Enneagrammet helt och hållet utifrån ett spirituellt perspektiv. Han tar utgångspunkt i de så kallade heliga idéerna och förklarar på ett djupt och äkta sätt vad var och en av de heliga idéerna innebär och vad det skulle innebära att ha tillgång till det perspektivet på världen. Han förklarar på vilket sätt förlusten av respektive helig idé förvridit vår upplevelse av omvärlden och hur det i sin tur skapat vår ”personlighetsstörning”, den så kallade egofixeringen.

Det här är ingen ”vanlig” enneagrambok. Är du ny till modellen rekommenderar jag att du läser någon av de andra böckerna först.

Dessa mycket kortfattade utdrag ur Facets of Unity ger en uppfattning om vad de heliga idéerna för respektive typ handlar om.

One – Holy Perfection, the recognition that Reality is inherently perfect, and we are part of that reality, so the purpose of working on ourselves cannot be to try to become better or to make our lives better.

Two – Holy Will, the awareness that Reality flows with a certain force, and the easiest way to deal with this force is to move with it.

Three – Holy Harmony, seeing that all experience is part of the great reality illuminated by the transcendent view. To stop striving, we need only to fully realize we are not separate doers, and spiritually surrender even though we may feel profound vulnerability, fragility, inadequacy, and weakness.

Four – Holy Origin, the perception and understanding that all appearance is nothing but the manifestation of Being; I am connected to Holy Origin and so is everyone and everything else.

Five – Holy Omniscience, which includes all that exists in its various manifestations, yet this diversity does not negate the fact of unity.

Six – Holy Faith, a matter of realizing that Being is the inner reality and inner truth of every human being.  To completely recognize Essence means to recognize the three qualities of satchitananda – it is a real presence, it is intrinsically good, and it is the way things are supposed to be.

Seven – Holy Plan, seeing there is a specific design to evolution and transformation and we don’t need to meddle with it; the Holy Work is letting ourselves trust and be in the present.

Eight – Holy Truth, which helps us understand what exists beneath the appearance of things.

Nine – Holy Love, the heart of truth, the quality of lovableness of reality when it is seen without distortion, rather than through the filter of the ego.

The Enneagram of Passions and Virtues
av Sandra Maitri

Precis som AH Almaas tar Sandra Maitri i sina böcker fasta på den ursprungliga, spirituella aspekten av Enneagrammet. Hon är även tydligt influerad av The Diamond Approach. I boken ges en fördjupad beskrivning utifrån ett psykologiskt perspektiv, för varje typ.

Personligen tycker jag att den här boken är mer lättillgänglig än hennes andra, The Spiritual Dimension of the Enneagram. 

Se och hör Sandra berätta om hur hon kom i kontakt med Enneagrammet och blev en av deltagarna i Claudio Naranjos första Enneagramgrupp i den här intervjun av Iain McNay från Conscious TV.

The Spiritual Dimension of the Enneagram
av Sandra Maitri

I inledningen av boken ger Sandra en beskrivning av bakgrunden till formandet av vår egostruktur, där sambandet mellan Enneagrammet och The Diamond Approach blir uppenbart.

I bokens sista kapitel förklarar Sandra hur sambandet mellan den så kallade stresspunkten och trygghetspunkten ursprungligen beskrevs, där trygghetspunkten beskrivs som typens hjärtpunkt, eller ursprung. Mycket intressant och givande perspektiv som jag inte sett i någon annan bok.

Enneatype Structures
av Claudio Naranjo

Claudio Naranjo var den som utvecklade Enneagrammet till den form det har idag. Han har lagt till ett gediget psykologiskt perspektiv till den ursprungliga grunden bestående av synder och dygder. Boken lägger stor vikt vid de negativa aspekterna för av varje typ och inte lika mycket på utvecklingsvägarna.

Here at last is a book by Claudio Naranjo who originally brought the enneagram into popular awareness. The enneagram is not an ancient system of personality typing – it is a structure through which spiritual teachers can help their students transcend the limitations of their conditioning. T

Gay Luce

author, teacher and director of Nine Gates