Andningens betydelse i yoga

Andningen är central i alla former av yoga.

När vi använder oss av andningen som ett fokus för vår uppmärksamhet öppnar vi upp vår kontakt med prana, livsenergin. Kroppsövningarna i yogan är utformade för att rena och stärka våra nadis och chakran i den praniska kroppen samt för att reglera pranas rörelse i vår kropp i syfte att uppnå olika tillstånd.

Vad är liv? Vad är det som gör en kropp levande? Hur kommer det sig att materia kan organisera sig till celler som i sin tur formar levande kroppar med organ och vävnader och till och med tankar och känslor?

Den livsenergi som finns i allt som existerar kallas inom yogan för prana. Prana kan beskrivas som en komplex, multidimensionell energiform som består av en kombination av alla möjliga energier: elektrisk, magnetisk, elektromagnetisk, fotonisk, ockulär, mental och värmeenergi.

I våra kroppar flödar prana. Det är det som skiljer en levande kropp ifrån en död. På samma sätt som blodet förser varenda cell med syre och näringsämnen cirkulerar prana runt till varje del av vår kropp och upprätthåller livet, aktiviteten. Distributionen av prana sker genom energikanaler som kallas för nadis.

Andningen är central i alla former av yoga.

Börja med att observera ditt eget naturliga andetag. Följ andetaget med din uppmärksamhet. Hela vägen in – och sen ut. Du kan fokusera på magens rörelse i takt med andningen. För varje andetag märker du att du andas lite djupare, lite långsammare. Du kan också fokusera på luftens rörelse in och ut genom näsborrarna. Sitt så en stund och bara andas. Detta är meditation!

När vi använder oss av andningen som ett fokus för vår uppmärksamhet öppnar vi upp vår kontakt med prana, livsenergin. Att låta vår uppmärksamhet följa andningens rörelse längs med en nadi är en grundläggande teknik för att rena och stärka vår praniska kropp. Vi kan göra detsamma med ett chakra. Fokusera på chakrapunkten och andas in och ut ”genom” denna punkt.

Du kan även lägga till ett mantra. Låt mantrat Ong vibrera mentalt inom dig varje gång du andas in och varje gång du andas ut, fortfarande med uppmärksamheten i ett visst chakra. Den här meditationen kallas för Chakra Shuddhi Dharana och är en mycket effektfull chakrastärkande andningsmeditation.

Pranayama är tekniker för att styra vår andning i syfte att uppnå en viss effekt. Med dessa andningstekniker regleras pranas distribution i kroppen, vilket påverkar vårt energitillstånd, det vill säga hur vi mår.

Olika andningstekniker fyller olika funktion. Vi kan träna upp vår förmåga att stretcha ut andetaget, så att det blir långsammare, eller så kan vi snabba på det. Ett långsamt andetag lugnar ner sinnet medan ett snabbt piggar upp. Vi kan också välja att tona in till andningens naturliga rytm, till de cykler som existerar både inom och utom oss.

Övning
Börja med att observera andetagets alla delar. När andetaget rör sig lugnt och fritt kan du lägga märke till att det uppstår en naturlig paus mellan in- och utandning. På samma sätt uppstår en liten paus mellan utandningen och inandningen. Den här pausen är viktig, för det är som att hela kroppen är stilla när andningen pausar.

Du kan träna upp att förlänga den här andningspausen (som kallas för kumbhaka på yogiskt språk). Men det är oerhört viktigt att du inte spänner kroppen under tiden, utan att du är avslappnad och lugn under andningspausen. Träna gradvis upp din förmåga att hålla andan inne eller ute längre stunder, men aldrig så länge att det blir en krampaktig anspänning.

Andas in. Pausa. Andas ut. Pausa. Fokusera på stillheten inom dig varje gång andningen stannar upp.