Nadis och Chakran:
Energikropp, energikanaler och energicenter

Enligt den yogiska anatomin har vi människor inte bara en fysisk kropp, utan vi består av flera olika skikt, så kallade koshas, av gradvis mer och mer subtil karaktär. Den kropp som mest liknar vår fysiska kropp i storlek, form och funktion kallas för Pranamaya kosha. På svenska kan den kallas för den praniska kroppen eller energikroppen.

Vår energikropp består av energikanaler, så kallade nadis, närmare bestämt 72.000 stycken, där energi flödar. Där dessa möts uppstår ”cirkulationsplatser” i energikroppen. Det är detta som kallas för chakran, som betyder virvel eller hjul.

Vi har en energikropp, som samspelar med vår fysiska kropp. Den går varken att se eller ta på och ingår inte i den västerländska beskrivningen av vår anatomi. I den österländska synen på människan betraktas energikroppen däremot som en självklar del av oss. Inom yogan kallas livsenergin för prana och vår energikropp för den praniska kroppen (Pranamaya kosha).

Den praniska kroppen är uppbyggd av energikanaler som kallas för nadis. Dessa har en struktur som på många sätt liknar vårt nervsystem, eller vårt blodomlopp. Nadisystemets funktion påminner också om dessa, då det transporterar prana och chitta, livsenergi och medvetande, ut till varje cell. Vi kan jämföra livsenergin med blodets syretransport, och medvetandet med nervsignalerna.

I det praniska nadi-systemet transporteras tre olika typer av energi: positiv, negativ och neutral. Den neutrala energikanalen, Sushumna nadi, löper längs med ryggraden, fast i vår praniska (för ögat osynliga) kropp. Runt Sushumna slingrar sig två andra nadis i en spiralformation. Dessa kallas för Ida och Pingala och var och en av dem är förenat med varsitt system av tusentals nadis.

Ida-systemets nadis transporterar chitta (medvetande) och Pingala-systemets nadis transporterar prana (livsenergi) ut till varenda cell, varenda atom i vår kropp. Sushumna är vår neutrala kanal, att jämföra med jorden i ett elektriskt system. Genom Sushumna transporteras ande, eller själ, vår spirituella energi.

På de ställen där Ida och Pingala korsar varann längs sin väg runt Sushumna uppstår energicenter, som kallas för chakran. Våra chakran är virvlar av energi som vidgar sig ut som trattar, eller koner, på vardera sidan av kroppen och utbyter energi med vår omgivning. Ett hälsosamt chakra håller sig i rörelse och cirkulerar medsols på framsidan av kroppen och motsols på baksidan. Om ett chakra cirkulerar i fel riktning eller står stilla leder det i förlängningen till sjukdom i vår fysiska kropp.

I vår energikropp finns mängder av chakran, cirkulerande energicenter. De sju viktigaste chakrorna, de som är belägna längs med Sushumna nadi, är de vi oftast hör talas om. Tillsammans bildar de det så kallade chakrasystemet, en lodrät rad av energicenter som bland annat har till uppgift att transformera energi från en hög energinivå (kronchakrat) till energi av gradvis lägre frekvens och vice versa.